FŐVÁROSI HÍRHATÁR - Korrupció és bűnpártolás - feljelentették a Legfőbb Ügyészt

FŐVÁROSI HÍRHATÁR
   
 2024.06.23.
 Vasárnap
Ma Zoltán napja van.
Holnap Iván napja lesz.
   EUR árfolyam
   397,62 Ft
   CHF árfolyam
   416,95 Ft
   
   
   
   
   
   

 

MINDEN HÍR | AKTUÁLIS | SZÍNES | VÉLEMÉNY | RENDŐRSÉGI HÍREK | SPORT | KULTÚRA | TÖBB HÍRHATÁR | HELYBEN VAGYUNK!

    
2013. 11. 05. 06:03     


Korrupció és bűnpártolás - feljelentették a Legfőbb Ügyészt
Polt Péter meggyalázta az ÜGYÉSZSÉG „szentségét”: a tisztességért, a jogért és igazságért való bátor kiállásból a korrupt, lélektelen maffia-ügyvédje szerepét osztja ki az általa vezetett szervezetnek.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÖNÁLLÓ OSZTÁLY

 Dr. Pa p p Ti b o r

osztályvezető

E-mail: ell@mku.hu

KIEMELT ÉS KATONAI ÜGYEK FŐOSZTÁLYA

Dr. S i n k u P á l

legfőbb ügyészségi tanácsos, főosztályvezető ügyész

E-mail: kiemelt@mku.hu

KÖZÉRDEKVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Dr. S e e r e i n e r Imr e

főosztályvezető ügyész

E-mail: kozerdek@mku.hu

 

Tárgy: Feljelentés a Legfőbb Ügyész, valamint további ügyészek ellen

 

Tisztelt Ügyész Urak!

 

Sajnálom, de az április óta általam, és a Deviza Alapú Csalás Áldozatai Csoport tagjai által megküldött feljelentések hányattatását, valamint az ügyészségek elkerülő magatartását figyelembe véve, a következő új feljelentéseimet kénytelen vagyok ezúton megtenni:

 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában, erkölcsi és anyagi érdekeim feljelentést teszek dr Polt Péter legfőbb ügyész ellen (az ügyem összes iratának megküldésével az Europolnak; az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF), és az Európa Tanács korrupcióellenes csoportjának (GRECO) is) korrupció gyanúja, bűnpártolás gyanúja, kötelezettségszegés és szakmaiatlanság, valamint hűtlen vagy hanyag kezelés alapos gyanúja miatt.

 

A legfőbb ügyész érdemi vizsgálat nélkül, mellébeszéléssel és jogtalan hivatkozással akadályozza a vizsgálatok indítását, ezzel tudatosan elvonja a független magyar bíróságok döntési jogkörét; tevékenységével jelentős kárt okoz a magyar költségvetés mellett az adósoknak is.

Felháborító számomra, hogy a legfőbb ügyész úgy tesz, mintha egy szerződéses panaszt tettem volna, amikor a nála július 2-án tett feljelentésemből egyértelműen tudnia kell: a 3 kiemelt, csaló károkozás következtében súlyos anyagi hátrányba kerül az adós, és a számla nélkülisége folytán a magyar költségvetés is. Ezek a rejtetten elkövetett, minden esetben pontosan kiszámítható károkozások egyike sem vezethető le a szerződések aláírt szövegéből, de a bankok szabályzataiból sem.

 

Polt Péter meggyalázta az ÜGYÉSZSÉG „szentségét”: a tisztességért, a jogért és igazságért való bátor kiállásból a korrupt, lélektelen maffia-ügyvédje szerepét osztja ki az általa vezetett szervezetnek. A Polt Péter vezetése alatti ügyészség szándékosan „felment” bűnösöket, amikor már a vizsgálat elkezdését is megakadályozza, s azzal utasít el, hogy a feljelentés tárgya „nem bűncselekmény”, vagy amikor a Büntető törvénykönyv írott szabályaitól, és íratlan szellemiségétől eltekint.

 

A vádpontjaim, alátámasztására néhány konkrét eset:

 

 • 1. Dr. Füzesi Mónika a XX., XXI. és XXIII. kerületi vezető ügyész a B.XXI. 4997/201/2-III. számú határozatában az általam a Btk. 196.§1 (1.) ütköző, Tartás elmulasztása címen kezdeményezett bűnügyben, egyoldalú valótlan/hazug rendőri állítás tudatos (a panaszom ellenére történt) elfogadása miatt, a bűncselekmény teljes körű, valóságos felderítését megakadályozta, és ezzel gyermekemnek és nekem mintegy egymillió Ft-os közvetlen anyagi kárt, valamint még meg nem határozott mértékű nem vagyoni kárt okozott. (Dr. Füzesi M. ellen: bűnpártolás, hivatali hatalommal visszaélés, szakmaiatlanság vagy korrupció vélelmezhető, ezért feljelentést teszek) Kérem ezen ügy jogszerű kivizsgálását is, a mondvacsinált „határidőn túli panaszra” hivatkozás helyett.
 • Nem fogadható el, hogy az ügyész hazugságra alapozva meneküljön el a bűncselekmény kivizsgálása, és a teljes bűncselekmény büntetőbíróság előtti részletes feltárása elől. (Hiába került ugyanis bíróság elé -fellebbezés miatt- az ügy, hiszen a sokéves TÉNYEKET a bíróság az ügyész kötelességszegése miatt nem is kaphatta meg!) Nem az ügyész mentesíti a bűnöst a felelősségre vonástól, mert az a bíróság kompetenciája. Az ügyész a TELJES CSELEKMÉNY vizsgálatára kötelezett, nem a bíróság megtévesztésére.
 •  
 • 2. Az általam bankár-csalás ügyekben név szerint, korrupció és bűnpártolás miatt feljelentett valamennyi ügyész megkárosította a magyar költségvetést azzal, hogy a feljelentésekben pontosan leírt költségvetési csalás, mérleghamisítás kérdéskörben az elvárható minimális vizsgálatot is elutasították. A bűncselekmények elhallgatása, a magyar adófizetők meglopása ellentétben áll a törvényes kötelezettségeivel!
 •  
 • 3. Az 1. és a 2. pontban szereplő ügyekben az ügyész nem látja el a neki törvény által kötelezettségként előírt, a rendőrség felügyeletére vonatkozó kötelezettségét. Nem védheti az ügyész a „mundér becsületét” a Btk és a Be jogszabályaival ellentétben.
 •  
 • 1. A jogalkotó egyértelműen azért hozta a törvényt, hogy a gyermekük felnevelését TUDATOSAN, szándékos módon akadályozó szülő, megbűnhődjön a cselekménye miatt. Az a törvényi kitétel, mely szerint a gyanúsított mentesülhet a büntető eljárás következményei alól, ha az elmaradt gyermektartást kifizeti, (szemben a tehetetlen polgári joggal) egyértelműen és kizárólag arról szól, hogy a gyermekéért SZÁNDÉKOSAN FIZETNI NEM AKARÓ, de a FIZETÉSRE KÉPES szülő – a gyermek érdekében, rendezhesse tartozását, így javuljanak a gyermek életkörülményei.
 •  
 • 2. Az ügyészség fő feladatait az Alaptörvény 29. cikkének (1) és (2) bekezdése határozza meg. Eszerint a legfőbb ügyész és az ügyészség az igazságszolgáltatás közreműködőjeként az állam büntetőigényét érvényesíti. Az ügyészség üldözi a bűncselekményeket, fellép más jogsértő cselekményekkel és mulasztásokkal szemben, valamint elősegíti a jogellenes cselekmények megelőzését.
 •  
 • 3. Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény (Ütv.) 17. §-a az ügyész nyomozással és vádemeléssel kapcsolatos feladatait az alábbiak szerint határozza meg: Az ügyész a vádemelés feltételeinek megállapítása végett a) nyomozást végeztet; b) felügyeli a nyomozó hatóság önálló nyomozását; illetve c) a büntetőeljárási törvényben meghatározott esetekben a nyomozást maga végzi. A nyomozás során az ügyész a büntetőeljárás hatékony és a lehető leggyorsabb lefolytatása érdekében rendelkezik az ügyről, a nyomozás elvégzendő feladatairól. A nyomozásra vonatkozó intézkedéseiért, az általa elvégzett eljárási cselekmények, az általa tett intézkedések és meghozott határozatok megalapozottságáért, jogszerűségéért felelős.
 •  
 • 4. A csalás, gazdasági csalás, költségvetési csalás, a számviteli törvény megsértése, és a többi bűncselekményi tényállás hivatalból üldözendő lenne. Nem lehet joga az ügyészségnek a tényállás részletes, minden elemére kiterjedő vizsgálat megakadályozása. Az ügyészségnek nem lehet joga a bíróság kompetenciájának elvonására, illetve a hanyag munkavégzése miatt az igazságszolgáltatás félrevezetésére A bíróság nem lesz képes az igazságszolgáltatásra, ha az ügyészség szándékosan NEM TÁRJA FEL a körülmények és a tényállás teljességét.
 •  
 • 5. Felháborító, hogy a július 2.-án beadott (az egységes és egyetlen bűncselekményre vonatkozó), valamint az október 26-án beadott (a Magyar Bankszövetség terrorcselekménnyel való fenyegetésére vonatkozó) feljelentéseim sorsa máig ismeretlen.
 •  
 • 6. Elfogadhatatlan, hogy a feljelentéseimre vonatkozó jogosulatlan jövedelemszerzés a kölcsönszerződések helyett (az átszámítás matematikai művelete transzformáció), valamint a jogalap nélküli pénzügyi szolgáltatás (konverzió) ügyében hivatalból kötelességszerűen indítandó eljárás sem indult.
 •  
 • 7. A Legfőbb Ügyész szándékosan nem egyesíti az ügyeket – ezzel közvetlen államigazgatási károkat okoz – az elhallgatás, a nyilvánosság félrevezetése érdekében. Ehhez sorolandó, hogy a Legfőbb Ügyész helyettese Dr. Lajtár István (ellene is ezúton: bűnpártolás, hivatali hatalommal visszaélés, szakmaiatlanság vagy korrupció vélelmezhető, miatt feljelentést teszek) folyamatosan hazudik, és szándékosan becsapta a Magyar Országgyűlés képviselőit, amikor Vágó Gábor képviselő kérdésére felszólalásában a következőket állította: „a hatályos jogszabályi rendelkezések arra jogosítják fel az ügyészt, hogy kérhesse a bíróságtól a tisztességtelen kikötés érvénytelenségének megállapítását.” és „a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit” illetve „az ügyészség minden olyan esetben vizsgálatot folytat hivatalból, amikor a hatáskörébe tartozó konkrét törvénysértésről, mulasztásról, vagy törvénysértő állapotra utaló adatról, hivatalos minőségében tudomást szerez” továbbá „hatáskör hiányában az ügyésznek vizsgálat lefolytatására, perindításra nincs jogszabályi lehetősége, tehát az ügyész nem tehetetlen, csupán a jogszabályi lehetőségek nem adnak lehetőséget” valamint „az ügyészség csak abban az esetben folytathat vizsgálatot, indíthat pert, ha a konkrét törvénysértésről, mulasztásról, vagy törvénysértő állapotra utaló adatról, hivatalos minőségében tudomást szerez. Ennek a kötelezettségének az ügyészség eddig is eleget tett, és a jövőben is eleget fog tenni.” lásd:

 

 

Ezek az állítások nem felelnek meg a valóságnak, hiszen július 2-a óta Polt Péter asztalán van az a feljelentésem, amiből egyértelműen kiderül: a deviza alapú csalás alapvető károkozása teljesen független az egyedi szerződésektől, és megalapozza a feljelentésben megállapított Btk tényállásokat.

 

Furcsa, hogy egy ilyen magas pozíciójú ügyész nem tud erről a kiemelt fontosságú bűncselekményről.

 

Dr Lajtár István Legfőbb Ügyész helyettes az országgyűlés becsapásával méltatlanná vált tisztsége betöltésére!

 

Vádolom Polt Péter Legfőbb Ügyészt a magyar ügyészség erkölcsi szétverésével; törvényi kötelezettségeinek sárbatiprásával.


Tisztelt ügyészség!


A korrupció alapos gyanújához egy tényt ki kell emeljek, amellyel az Európai Központi Bank Elnökét is félrevezették a csaló banktisztviselők - hazánk védelme érdekében minden eljárás előtt, azonnal, hivatalosan meg kell végre állapítaniuk, ki kell végre mondani: NEM BESZÉLHETNEK TÖBBET DEVIZA KÖLCSÖNRŐL !

 

A csalás tudatosan kidolgozott kommunikációs része, hogy a csalók mindig és mindenhol DEVIZAKÖLCSÖNRŐL beszélnek! Minden egyes szerződés elején a bank a kölcsön gyanánt felajánlott devizát, hivatalos kereskedelmi vételi árfolyamon teljes összegében MEGVÁSÁROLJA AZ ADÓSTÓL. Ez a tranzakció valós forint átutalással zárul, tehát a Bank, a forint utalásakor AZONNAL visszakapta az összes forrásdevizáját.

 

A csaló szerződésekben megfogalmazott devizához kötött nyilvántartás semmilyen devizát nem igényel, hiszen csupán deviza néven könyvelik el az adós által forintban befizetett törlesztőrészleteket. A csaló banktisztviselők agresszív önteltségéből kifolyólag, önmagában a kölcsönök is megkérdőjelezhetőek, hiszen a csalók még arra sem vették a fáradtságot, hogy az „állítólagos” devizát ténylegesen átutalják vagy átadják az adósnak.

 

Jelenleg az adósoktól csak „jogcím nélküli gazdagodás”, és nem a szerződés szerinti kölcsön jogalapján követelheti vissza a bank a pénzét. Az egyedi fogyasztási kölcsönszerződések mellé soha sem készült a bankot devizakereskedelmi szolgáltatásra felhatalmazó megbízás vagy szerződés.

 

Ezen tényeket egy héten belül meg lehet állapítani a következő eljárással; Minden devizaalapú jogügyletet folytató pénzügyi szolgáltatótóül be kell kérni különböző években, különbözö szerződések, az adós által aláírt, megkapott devizaátvételi bizonylatát, valamint az adós által aláírt devizaeladásra vonatkozó bizonylatot!

 

Kérem, hogy fentiek alapján az eljárást megindítani szíveskedjenek.

 

Úgy vélem, hogy a csalók a Legfőbb Ügyész politikai-gazdasági-hatalmi befolyásolásával, korrumpálásával (Megfélemlítés? Zsarolás? Megvesztegetés?) érik el a feljelentések szabotálását, küldözgetését, szakmaiatlan elutasítását. Az értelmetlen küldözgetés – mivel az egységes bűncselekmény feljelentésem az asztalán van - az adófizetőknek, a magyar költségvetésnek kárt okoz. Ez a hűtlen vagy hanyag kezelés tétele az eddigi tapasztalatunk alapján becsülve (a feljelentést támogató 3200 személy, fejenként 2 ajánlott és 1 tértivevényes küldeményével számolva) 4.320.000.- Ft felesleges postaköltséggel (nem számolva az ügyészek erre fordított idejét) terheli közvetlenül az ügyészség büdzséjét, közvetve károsítja a magyar költségvetést.

 

Tisztában vagyok vele, hogy a csaló személyek az ország leggazdagabb, legbefolyásosabb emberei – ettől függetlenül azonban „fehérgalléros” BŰNÖZŐK, AKIKET NEM LEHET MEGTŰRNI.

 

Ha a milliárdos bankároknak szabad adót csalni, mérleget hamisítani; becsapni, kifosztani, halálba kergetni egyszerű, tudatlan embereket, akkor ezt mindenki más megteheti. Ha Csányi Sándor és bűnbandája ellophat tőlem 340 ezer forintot, és követelhet rajtam további egymilliót büntetlenül – mert az ügyészek félne tőle, vagy korruptak – mert a határozatok szerint ez nem bűncselekmény, akkor nincs már JOG ebben az országban!

 

Ha Csányi Sándor büntetlenül kimenekítheti a látható részvény vagyonát láthatatlan készpénzbe, a várható vagyonelkobzás elől, akkor ott tartunk, mint Al Capone Amerikája (bár ott legalább az adóhivatal működött, ellentétben a miénkkel).

 

Tisztelettel:

Menyhért Péter / feljelentő polgár

 

Kapcsolódó írásaink:

Civilek a Legfőbb Ügyész és a PSZÁF elnökének felmentését követelik

A Legfőbb Ügyész után most a PSZÁF is ködösít

A Legfőbb Ügyész érvelése alapjaiban hibás

A Kúria nem tudja értelmezni a költség fogalmát


További hírek

  Fafelületek festése profi módon
2024. 06. 20. 12:25 fovarosi-hirhatar.hu
  Rónai Egon elismerte, hogy hibázott a Magyar Péter interjúval
2024. 06. 18. 14:16 fovarosi-hirhatar.hu
  Magyar Péter: a Tisza Párt készen áll az előrehozott választásokra is
2024. 06. 18. 14:16 fovarosi-hirhatar.hu
  Várkonyi Andrea a Mészáros Alapítvány kuratóriumának új elnöke
2024. 06. 18. 14:16 fovarosi-hirhatar.hu
  Hogyan tehetsz a környezetvédelemért akkor is, ha műanyag evőeszközt használsz?
2024. 06. 13. 15:58 fovarosi-hirhatar.hu
  Ezekben a cipőkben bátran útnak indulhatsz kirándulni
2024. 06. 12. 10:31 fovarosi-hirhatar.hu
  Rogán Cecíliáék fantom médiacége bő milliárdos bevételt produkált
2024. 06. 11. 18:06 fovarosi-hirhatar.hu
  Választások után – sokan vannak még a változások ellen
2024. 06. 11. 18:06 fovarosi-hirhatar.hu
  „Öntsünk TISZ(t)A vizet a pohárba” – Magyar Péter reagált az ATV nyilatkozatára
2024. 06. 11. 18:06 fovarosi-hirhatar.hu
  Botrány Újpesten - hazugságok hálójában a helyi politika
2024. 06. 07. 19:29 fovarosi-hirhatar.hu

IMPRESSZUM | MÉDIAAJÁNLAT | SZABÁLYZAT | HÍRLEVÉL

(c)2o15 Hírhatár Lapcsoport