Borúlátó kilátások - A hazai egészségügy
2012-12-12 16:35:53

Borúlátó kilátások - A hazai egészségügy

A lakosság nem túl optimistán figyeli a hazai egészségügyben zajló változásokat. Az orvosok megítélése stabilizálódott, míg az egészségügy általános megítélése tovább romlott az elmúlt fél évben.  Ez derült ki a GfK Hungária közvélemény kutatásából.  

 

A hazai lakosok hazai egészségüggyel kapcsolatos hite jelentősen romlott az elmúlt hat hónap folyamán, ráadásul a jövőkép megítélése még borúlátóbb.  A mért bizalmi mutatók mindegyike kedvezőtlen irányban mozdult el, az ötéves jövővel kapcsolatos megítélések pedig mélypontos vannak, a tíz éve folyó bizalmi index mérések alapján. A felmérésből az is kiderült, hogy egyre nagyobb azok aránya, akik hajlandók többet fizetni egy magasabb színvonalú ellátásért.

Az  elmúlt hónapokban bekövetkezett  egészségügyi átszervezéseket a  lakosság erős szkepticizmussal szemléli. A vizsgált jellemzők elemzése azt mutatja, hogy a megítélések szerint romlott az egészségügy színvonala és az elkövetkező öt esztendőre további romlásokat prognosztizálnak az emberek.  Vonatkozik ez a borúlátás a kórházak és az egészségügyi dolgozók – orvosok, nővérek- helyzetére is. Ráadásul kétharmaduk arra is számít, hogy az elkövetkező tizenkét hónapban a gyógyszertámogatás általános szintje tovább csökken és szűk egynegyedük bízik abban, hogy új gyógyszercsoport kerülhet  a támogatott körbe.

 

A sötét kilátások mellett pozitív tendenciaként értékelhető, hogy a lakosság egyre többet tesz saját egészsége érdekében. A megkérdezettek kétharmada határozottan úgy gondolja, hogy érdemes figyelmet fordítania egészségére és abba befektetnie. Bennük megvan a hajlandóság arra is, hogy akár fizessenek, vagy nagyobb összeget áldozzanak a jelenleginél színvonalasabb ellátásért. A tudatos egészség megőrzők aránya a lakosságon belül most érte el az eddig valaha mért legmagasabb szintet. Manapság a honi lakosság többsége fizet az egészségszolgáltatásokért, és felkutatja a leghatásosabbnak tűnő megoldásokat, ám az adatok azt mutatják,  hogy  ezeket egyre kevésbé találják meg az egészségügyi rendszeren belül.

 

A  háziorvosok a többletjuttatások nyomán újra bizakodóbbak  anyagi  helyzetüket tekintve mind rövid, mind  pedig  hosszabb távon. Most inkább a beruházásokkal kapcsolatban óvatosabbak az eszközpályázati lehetőség első hullámát követően.

 

A szakorvosok bizakodnak abban, hogy jövedelmük egy éven belül pozitívabban alakul, de az egész ágazattal kapcsolatban nem túl optimisták. Az öt éven belüli várakozásaik az eddigi mélyponton állnak. ( forrás: GfK Hungária)